Jak wygląda realizacja projektu?

To nie jest sztywny schemat ale główne elementy, pomiędzy którymi jest dużo miejsca na żywą współpracę:

  1. Zapytanie (wstępne informacje),
  2. Moja odpowiedź (wstępna oferta),
  3. W przypadku zaakceptowania wstępnej oferty przez klienta, w zależności od sytuacji, może być preferowane spotkanie albo chociaż rozmowa na temat projektu, żeby odpowiedzieć na obustronne dodatkowe pytania (uszczegółowienie oferty i informacji),
  4. Dopiero teraz nastąpi podpisanie umowy, przy czym dla poczucia bezpieczeństwa klienta, może ona mieć warunek, który zastrzeże, że całość zostanie opłacona jedynie po akceptacji projektu graficznego, natomiast w przeciwnym razie, pokryte zostaną jedynie jakieś z góry określone, nieduże koszty stworzenia samego projektu.
  5. Po realizacji projektu graficznego klient będzie miał wybór w umownym terminie, czy chce by go wcielić w życie czy też nie, może także zażyczyć sobie naniesienia poprawek. Dzięki temu klient nie zamawia kota w worku.
  6. Jeżeli projekt zostanie zaakceptowany to następuje jego realizacja.

Co do etapu zapytania, to w przypadku, w którym liczy się cena projektu, sugeruję dostarczyć jak najwięcej istotnych informacji i treści, które znajdą się na przyszłej stronie oraz budżet jaki został przeznaczony na jego realizację, dzięki temu będę mógł wybrać optymalny zestaw funkcjonalności i jak najlepszą wizję do zrealizowania w tej cenie. W przypadku firmy, takimi informacjami byłyby na przykład dane dotyczące przyjętej strategii marketingowej i charakteru marki, które dałyby mi lepsze wyobrażenie o okolicznościach istnienia strony, co pozwoli mi ją do nich dopasować.